Keo ong thúc đẩy quá trình AQP3 giúp nhanh làm lành vết thương của cơ thể - Phần 2

Keo ong thúc đẩy quá trình AQP3 giúp nhanh làm lành vết thương của cơ thể - Phần 2
Keo ong có đặc tính chữa bệnh tuyệt vời, nhưng rất ít thông tin khoa học có sẵn. Do đó, nghiên cứu này nhằm khám phá các đặc tính chữa lành vết thương tiềm năng của keo ong.

Tiếp theo để khám phá cơ chế hoạt động của keo ong trên quá trình đóng miệng vết thương, Simona đã thực hiện một loạt thí nghiệm kiểm tra vết thương xước mới với sự hiện diện của một số chất ức chế có đặc điểm tốt, chẳng hạn như PD98059 (chất ức chế ERK, 10 µM), SB203580 (p38 chất ức chế, 20 µM), và chất chelator canxi thấm qua tế bào BAPTA-AM (30 µM).

Cuối cùng, các tế bào hợp lưu được xây dựng có hoặc không có từng chất ức chế, có hoặc không có 0,001% keo ong, và tốc độ đóng vết thương được ghi lại sau 24 giờ sau khi vết thương.

Sự gia tăng tỷ lệ đóng vết thương do tiếp xúc với keo ong bị ức chế ở nhiều mức độ khác nhau theo thứ tự: SB203580> PD98059> BAPTA-AM (Hình 1C). Riêng phương tiện (0,1% DMSO) không ảnh hưởng đến quá trình đóng vết thương, dù có hay không có keo ong (dữ liệu không được hiển thị).

Để đánh giá liệu keo ong có ảnh hưởng đến tỷ lệ di chuyển của tế bào hay không, Simona đã thực hiện một thử nghiệm hóa học bằng cách sử dụng 0,001% keo ong (v / v), nồng độ hiệu quả nhất trong việc đóng vết thương. Kết quả cho thấy khi có keo ong, số lượng tế bào di cư tăng lên đáng kể so với đối chứng (p <0,01). Tiếp xúc với keo ong cũng tạo ra hiệu ứng mạnh hơn so với gây ra bởi 20% PL.

Phản ứng của Aquaporins (AQP) khi tiếp xúc với keo ong

Aquaporin (AQP) là các protein màng không thể thiếu; chúng hoạt động như các kênh dẫn nước qua màng sinh chất, đóng vai trò trung tâm trong quá trình hydrat hóa da [8,9]. Do đó, Simona quyết định định lượng biểu hiện cơ bản của một số AQP và sự biến đổi sau khi tiếp xúc với keo ong, bằng dữ liệu qPCR.

Trong Hình 2A, Simona đã phân tích sự biểu hiện cơ bản của AQP-1, -3, -4, -5, -8 và -9 trong tế bào sừng, nhưng chỉ sự biểu hiện của AQP3 mới được tăng cường đáng kể sau khi tiếp xúc với keo ong, như đã được xác nhận bằng phương pháp thấm phân tích (Hình 2B).

Hình 2. Biểu thức Aquaporins (AQPs).

(A) Sự biểu hiện của gen AQPs trong tế bào HaCaT được xử lý bằng keo ong. Số lượng mRNA của một số AQP được xác định bằng qRT-PCR và được biểu thị dưới dạng biểu thức tương đối trung bình ± SD (n = 3). Sự khác biệt thống kê được xác định bằng ANOVA hai chiều, sau đó kiểm tra bằng phương pháp Bonferroni (*** p <0,001).

(B) Biểu hiện protein Aquaporin-3 (AQP3) trong tế bào HaCaT sau khi tiếp xúc với keo ong. Các khối đại diện của hai đã được hiển thị. Các làn được nạp 30 µg protein, được thăm dò bằng kháng thể đa dòng thỏ chống AQP3 và được xử lý như mô tả trong phần Vật liệu và Phương pháp. Các đốm màu tương tự đã được loại bỏ và kiểm tra lại bằng kháng thể đa dòng kháng beta-2-microglobulin (B2M), như một biện pháp vệ sinh. Một dải chính khoảng 32 kDa đã được quan sát (* p <0,001, t-test).

Để đánh giá vai trò của AQP3, Simona đã thực hiện việc làm im lặng AQP3 với các oligonucleotide siRNA cụ thể bằng cách sử dụng Hệ thống truyền tải siRNA hạt nano N-ter (Hình 3A, B). Để đánh giá vai trò của AQP3 trong việc đóng vết thương bằng keo ong, Simona thực hiện xét nghiệm vết thương xước (Hình 3C, D) trong tế bào sừng. Simona không thể quan sát thấy bất kỳ sự thay đổi đáng kể nào trong tốc độ đóng vết thương, xác nhận vai trò quan trọng của AQP3 trong việc làm trung gian cho quá trình đóng vết thương do keo ong gây ra.